Heb je het laatste nieuws al gehoord? Wekelijks komt er nieuwe informatie op sociale media over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Of dit nu een uitgegeven boete is of informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Er zijn al verschillende boetes uitgedeeld in Europa. In Nederland is dit jaar ook de eerste schadevergoeding uitgedeeld: de rechtbank van Overijssel heeft in juni 2019 een schadevergoeding toegekend aan een particulier, omdat een organisatie zijn privacyrechten heeft geschonden. Mocht jouw bedrijf nu privacy schenden, ben jij verplicht verantwoording af te leggen over de gegevensverwerkingen als de AP daarom vraagt. 


Groot of klein: elk bedrijf moet voldoen aan de AVG

Kleinere organisaties worden niet ontzien door de AP. Uiteraard liggen grote bedrijven met veel klanten en medewerkers, eerder onder de loep. Echter zien we dat burgers zich steeds bewuster zijn van hun privacyrechten. Op het moment dat ze een klacht hebben melden ze dit dan ook bij de autoriteit. Zo kreeg in Frankrijk een klein bedrijf, met slechts negen werknemers een AVG-boete van 20.000 euro voor het onterecht filmen van zijn werknemers. Iedere organisatie moet voldoen aan de AVG wet. Voldoe jij niet / slechts gedeeltelijk aan de AVG wetgeving of heb je nog geen idee? Test jouw kennis over de AVG met onze feit en fabel quiz en zorg ervoor dat jij geen kans loopt op een boete. 


AVG feit of fabel quiz

1. Klein bedrijf heeft minder kans op een datalek

FABEL: Laptop gestolen of gehackt? Dan liggen opeens alle gegevens van je klanten op straat. De kans op een datalek is altijd aanwezig en niet enkel voor grote bedrijven. Onderzoek toont zelfs aan dat juist kleinere bedrijven vatbaarder zijn voor een datalek door het minder investeren in beveiliging. 

2. Er zijn meerdere AVG toezichthouders in NL
FABEL: Ondernemers opgelet! Want er is een nep toezichthouder actief onder de naam "Persoonsgegevens Nederland". Dit bedrijf zet ondernemers onder druk om een SSL-certificaat aan te schaffen en dreigen met boetes. Er is echter maar 1 toezichthouder in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Een AVG basisboete kan worden verhoogd of verlaagd
FEIT: De AP heeft binnen verschillende categorieën een basisboete afgesteld:

1. Als gezamenlijk verantwoordelijken geen onderlinge regeling hebben getroffen m.b.t. de AVG.
2. Als de organisatie niet goed of niet op tijd gehoor geven aan een verzoek tot de uitoefening van een recht van een betrokkene.  
3. Het niet hebben van een privacyreglement of gebruikmaakt van een verwerker buiten de EER die niet is goedgekeurd door de Europese Commissie. 
4. En een bedrijf valt in deze categorie deze zonder rechtmatige grondslag bijzondere persoonsgegevens verwerkt. 

Deze basisboete is een richtingslijn voor het boetebedrag wat je kunt verwachten als jij in een van de bovenstaande categorieën valt. Een voorbeeld van een basisboete is € 100.000 voor een bedrag dat loopt van € 0 tot € 200.000. Het verschilt per boete of deze wordt verhoogd of verlaagd, dit gebeurt aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij aan het aantal betrokkenen en hoe groot de schade is, maar ook de ernst en de duur van de overtreding. Daarnaast wordt er gekeken of de overtreder de overtreding had kunnen voorkomen. 

4. De eerste cookie boete is gevallen
FEIT: Jazeker. Afgelopen maand is een boete van €30.000 uitgedeeld aan de Spaanse vliegmaatschappij Vueling voor het onjuist gebruik van cookies. Ook de Nederlandse autoriteit heeft aangegeven strenger te controleren op de juiste naleving van het gebruik van cookies. Zorg daarom altijd dat jij een AVG Proof cookie statement op jouw website plaatst.

5. De AVG wordt nooit aangepast

FABEL: De AVG blijft in beweging. Sterker nog, er ligt op dit moment al een brief van minister Dekker bij de Tweede Kamer om bepaalde punten aan te passen / te evalueren. Denk bijvoorbeeld aan een AVG uitzondering voor accountants of het toestaan van het gebruik van BSN-nummer. Ontwikkelingen van onze digitale samenleving gaan samen met ontwikkelingen in de AVG.

6. meer dan 50% toename aan klachten bij de AP sinds begin 2019
FEIT: Afgelopen week is er bekend gemaakt dat de AP de enorme toename aan klachten niet aan kan. Ze geven aan dat in de eerste 6 maanden van 2019 een stijging is geweest 59% aan klachten ten opzichte van het laatste half jaar van 2018. De mogelijkheid om je klachten in te dienen in Nederland wordt steeds groter nieuws. Meer dan 1/3e van de binnengekomen klachten heeft met privacywetgeving te maken. Het doorgeven van persoonlijke informatie aan de derden wordt ook niet vergeten. De rest van de klachten gaan over zakelijke dienstverleners, denk hierbij aan energieleveranciers.

AVG Proof?

Nu de Autoriteit Persoonsgegevens het recordaantal aan klachten ingediend krijgt, is het belangrijk om te checken of jij daadwerkelijk 100% AVG Proof bent. Dit kan met de gratis ZZP AVG Scan. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een kijkje te nemen op onze AVG informatiepagina.

Misschien ook interessant:

De top 4 grootste bedrijfsrisico's

mijnZZPdiensten | 22-11-19 16:15

AVG Checklist voor ZZP'ers

mijnZZPdiensten | 22-11-19 16:15