Wat zijn de risico's als zelfstandig ondernemer en weet jij wat je moet doen om deze af te dekken? Van het gevaar op faillissement tot hoge boetes, helaas horen deze risico’s allemaal bij het ondernemen.  Door de vele verschillende risico's, is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Daarom hebben wij de grootste risico's hier onder elkaar gezet. 

Wil jij weten of jij alles goed op orde hebt? Lees dan onze Top 4 ZZP risico’s (+ gepaste oplossing). Daarna kun jij weer zorgeloos ondernemen. De top 4 grootste bedrijfsrisico's:

1. Risico op hoge schade vergoeding

Om te zien welke risico's er nu precies zijn, met betrekking tot een hoge schadevergoeding, is het misschien handig om te weten wat dit precies inhoudt. Een schadevergoeding is het uitbetalen van een bepaald bedrag voor de schade die is veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een kop koffie die jij per ongeluk over de laptop van je klant stoot of wanneer jij een beroepsfout maakt en aansprakelijk wordt gesteld door een opdrachtgever.

Ongelukken op je werk of een zakelijke conflict zijn nooit helemaal te voorkomen. Onderschat dan niet de waarde van de correcte verzekering. Want schadevergoedingen kunnen razendsnel oplopen en zelfs tot faillissement van je bedrijf leiden.

Mocht je benieuwd zijn naar de verschillende verzekeringen en welke relevant zijn voor jouw branche / situatie? Dan kun je altijd een kijkje nemen op onze online ZZP verzekeringscheck. Hiermee heb jij binnen 1 minuut inzichtelijk welke verzekeringen eventueel benodigd om jouw risico's af te dekken.

 

2. Risico op arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt raken, de nachtmerrie van elke ondernemer. Wat houdt dit in? We spreken van arbeidsongeschiktheid als iemand na 2 jaar ziekte, mentale of fysieke beperkingen nog niet kan werken. De mate waarin iemand arbeidsongeschikt is, wordt berekend door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  Dit is een overheidsinstelling met de taak om alle werknemersverzekeringen uit te voeren.

Je wil er natuurlijk niet vanuit gaan dat jou dit overkomt of je denkt ‘’hoe groot is de kans nou echt?’’, maar de gevolgen zijn helaas enorm. Zonder AOV, kan jij namelijk in één keer je gehele bron van inkomsten kwijtraken. Want bij de overheid aankloppen gaat helaas niet als zzp’er. Een AOV verzekerd van jou van inkomsten tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Een veel gehoorde reden bij zzp'ers, om toch geen AOV af te sluiten zijn de hoge maandelijkse kosten. Echter door bepaalde factoren slim in te zetten kan je premie ineens een stuk lager uitvallen. Lees hierover meer op onze uitgebreide AOV informatiepagina waar je trouwens ook een vrijblijvende premievergelijking kan aanvragen. 

 

3. Risico’s door wanbetalers

Wanbetalers, consumenten of bedrijven die gebruik maken van diensten of producten zonder dat zij hiervoor betalen. Dit kan komen door verschillende redenen. Soms maakt men gebruik van jouw diensten en kiest er dan voor om niet te betalen. Ook kan het zijn dat een debiteur de dienst of het product niet kan betalen. Vaak is het een kwestie van laksheid en is het versturen van een herinnering voldoende.

Pas op voor te veel openstaande facturen. Tenzij je een forse winstmarge hebt, zal tegenover elke openstaande factuur een bedrag aan betaalde facturen moeten staan. Lukt dit niet? Dan kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen of zelfs faillissement van je bedrijf. Helaas verdwijnen onbetaalde facturen niet vanzelf. Dus als er geen zicht is op een betaling, kan het verstandig zijn een incassobureau in te schakelen. 

 

4. Risico op een privacyklacht

Door de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 actief wordt gehandhaafd, zijn privacyrechten het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Dit zorgt ervoor dat mensen meer kennis hebben van hun rechten met betrekking tot de privacywet. 

Dit blijkt ook uit recentelijk onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder van de AVG. Het aantal privacyklachten in 2019 is namelijk met 59% is gestegen t.o.v. het laatste half jaar van 2018. Aangezien burgers nu bewust zijn van hun privacyrecht, weten ze wat ze moeten doen als hun privacy is geschonden: namelijk een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kan jij doen zodat jou dit niet overkomt? Met de vrijblijvende online ZZP AVG Scan kun je kijken of jij al 100% aan de eisen voldoet, zo voorkom je het risico op een klacht of boete. 


Loop jij risico?

Zoals we nu weten lopen bedrijven op veel verschillende manieren risico. Gelukkig is het mogelijk om goed op deze incidenten de anticiperen. Ik hoop dat het voor jou nu inzichtelijk is waar jij nog eventueel risico loopt en hoe jij deze kan afdekken en / of voorkomen. Risico's horen bij het vak, de gevolgen kunnen groot zijn, maar gelukkig is er altijd een manier om deze af te dekken.

Misschien ook interessant: