Als startende zzp’er komt er veel op je af. Je bent als het ware ineens alle afdelingen van een bedrijf in één: de manager, de econoom en de jurist. Veel zzp’ers ondervinden vaak problemen bij het opstarten van hun onderneming, omdat ze niet goed voorbereid zijn op mogelijke juridische conflicten. Om je op weg te helpen vind je hier de antwoorden op de meest gestelde vragen op juridisch gebied van zzp’ers.

1. Welke documentatie moet ik als starter op orde hebben?
Een goed begin is het halve werk. Als je net bent gestart als zelfstandig ondernemer, is het uiteraard van belang dat je juridisch gezien goed voorbereid bent. Hiermee kun je misstanden en juridische conflicten voorkomen. Zorg er dus voor dat je alle benodigde documentatie op orde hebt. De belangrijke documenten zijn de overeenkomst van opdracht en de algemene voorwaarden.

In de overeenkomst van opdracht moeten duidelijk de werkzaamheden, vergoeding, projectperiode en voorwaarden voor een eventuele opzegging worden beschreven. 

Laat je bij het opstellen van de algemene voorwaarden goed adviseren welke bepalingen geschikt zijn voor jouw specifieke onderneming en branche. Vaak worden de algemene voorwaarden klakkeloos gekopieerd van een overkoepelende online bron, maar dit kan later voor juridische problemen zorgen als blijkt dat de kenmerken van jouw diensten of producten niet vallen onder de algemene beschrijvingen van de overgenomen voorwaarden.

Naast de overeenkomst van opdracht en de algemene voorwaarden moet je ook denken aan zaken die voor jouw onderneming van toepassing zijn. Is het bijvoorbeeld nodig dat de klant een geheimhoudingsverklaring ondertekent betreffende jouw geleverde dienst of product? Dan moet je deze ook van tevoren regelen.

2. Welke juridische verzekeringen moet ik afsluiten?
Uiteraard zijn er voor verschillende ondernemingen en branches meerdere verzekeringen aan te raden, maar de twee voornaamste zijn toch wel:

- een aansprakelijkheidsverzekering. Is er een aanzienlijke kans dat er bij jouw onderneming materiële of letselschade kan plaatsvinden? Dan is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing. Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor gemaakte fouten tijdens de werkzaamheden van jouw onderneming.

- een rechtsbijstandverzekering: bij eventuele conflicten kun je dan voor juridische hulp terecht bij rechtsbijstand.

3. Hoe voorkom ik de meest voorkomende juridische conflicten?
- Een van de meest voorkomende conflicten is een verschil in mening over de (onduidelijke) gemaakte afspraken. Een heldere overeenkomst van opdracht werd al genoemd bij benodigdheden als starter, maar vaak kunnen opdrachten bij aanvang of tijdens het project nog (mondeling) aangepast worden. Deze aanpassingen dien je ook meteen schriftelijk vast te leggen, zodat alles zwart op wit staat en ondertekend is door de opdrachtgever.

- Overige conflicten hebben vaak te maken met slecht geformuleerde algemene voorwaarden of zelfs het gebrek hieraan. Als de verwachtingen en/of uiteindelijke levering van de dienst of het product niet correct worden beschreven in de voorwaarden, kunnen er misstanden ontstaan die resulteren in een ontevreden klant. Beschrijf dan ook duidelijk in de voorwaarden wat de klant kan verwachten van jouw diensten of producten en geef ook aan in welke geval de klant recht heeft op een restitutie. Tevens kun je met eenduidige algemene voorwaarden voorkomen dat je bij achteraf betalingen je verdiende vergoeding niet ontvangt of ervoor zorgen dat je in ieder geval het eigendomsrecht over een geleverd product behoudt.

4. Aan welke mogelijke juridische problemen wordt vaak niet gedacht?
- Naast conflicten tussen een zzp'er en de opdrachtgever komen ook huurconflicten regelmatig voor. Heb je een bedrijfspand gehuurd? Let dan goed op de voorwaarden bij het aflopen van de huurperiode. In veel gevallen wordt de looptijd van de huurovereenkomst automatisch verlengd (met een jaar of voor onbepaalde tijd) bij het niet tijdig opzeggen van het contract. Als je hier dan voortaan van uitgaat, kan het voorkomen dat je ineens onaangenaam verrast wordt als de verhuurder het contract zelf beëindigt aan het einde van jouw huurperiode. Dit gebeurt dikwijls in gevallen waarbij de verhuurder de huurprijs wil verhogen. Hierdoor word je gedwongen om een duurder huurcontract af te sluiten (of binnen korte termijn te verhuizen). Juridisch gezien is dit allemaal geoorloofd.

Inbreuk op het auteursrecht. Als ondernemer wil je uiteraard graag goed voor de dag komen met een flitsende site. Je kunt dan per ongeluk beeldmateriaal van het Internet gebruiken waar auteursrecht op rust. In dit geval maak je inbreuk op het auteursrecht. Hier kunnen flinke boetebedragen op staan. Zorg er dus altijd voor dat je een schriftelijke gebruikerslicentie hebt voor al het beeldmateriaal dat je gebruikt.

Wil je er zeker van zijn dat jouw onderneming alle juridische zaken goed geregeld heeft?
Heb je hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst of de algemene voorwaarden?

Kortom: heb je juridisch advies nodig? Schakel dan hulp in van een expert en voorkom (eventuele) toekomstige juridische conflicten.

Misschien ook interessant:

Feit of fabel? - 6 stellingen over de AVG

mijnZZPdiensten | 9-8-19 12:33

De top 4 grootste bedrijfsrisico's

mijnZZPdiensten | 9-8-19 12:33

AVG Checklist voor ZZP'ers

mijnZZPdiensten | 9-8-19 12:33